Cercar

Condicions d'ús

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït , no obstant això, EL RESPONSABLE DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del  corresponent formulari .

L’usuari garanteix l’ autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al RESPONSABLE DE LA WEB  i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB  i a no utilitzar per , entre d’altres:

a ) Difondre continguts , delictius , violents , pornogràfics , racistes , xenòfob , ofensius , d’apologia del terrorisme o, en general , contraris a la llei o a l’ordre públic .

b ) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar , malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics , dades o sistemes físics i lògics  d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de terceres persones , així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL RESPONSABLE DE LA WEB presta els seus serveis.

c ) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de tercers i , si s’escau , extreure informació .

  1. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB o de tercers .
  2. e) Suplantar la identitat d’un altre usuari , de les administracions públiques o d’un tercer.

f ) Reproduir , copiar , distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament , transformar o modificar els continguts , llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g ) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol · licitud o consentiment .

Tots els continguts del lloc web , com ara textos , fotografies , gràfics , imatges , icones , tecnologia , programari, així com el seu disseny gràfic i codis font , constitueixen una obra la propietat pertany al RESPONSABLE DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’ estrictament necessari per al correcte ús del web .

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar , si escau , còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers , ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes , ni siguin objecte de cap tipus d’explotació .

Així mateix, totes les marques , noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’ EL RESPONSABLE DE LA WEB , sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’ usuari dret sobre els mateixos .

La distribució , modificació , cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits .

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL RESPONSABLE DE LA WEB i el propietari del lloc web a la que s’estableixi , ni l’acceptació i aprovació per part dEL RESPONSABLE DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit al RESPONSABLE DE LA WEB . En tot cas , l’hiperenllaç únicament permetrà l’ accés a la home -page o pàgina d’inici del nostre lloc web , així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses , inexactes o incorrectes sobre EL RESPONSABLE DE LA WEB , o incloure continguts il·lícits , contraris a les bons costums i l’ordre públic .

EL RESPONSABLE DE LA WEB no es responsabilitza de l’ ús que cada usuari li doni a els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos .

Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet https://www.informaticalaselva.com y el seu lloc web vinculat https://www.pictr3es.cat (en endavant, el "lloc Web") es titularitat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., amb domicili social a Carrer Camprodon, 63 de 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona) amb CIF nº B-17691270.

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tom 1734, foli 143, secció 8, fulla GI 29141, Inscripció 6.

 

 Comunicacions

 

Telèfon:          +34 972 877 489

 

E-mail:                        info@informaticalaselva.com

 

 

Es considera que tots els avisos i comunicacions entre usuaris i el PROPIETARI DEL LLOC WEB es realitzen, a tots els efectes i finalitats, quan es facin per qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

 

El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

 

 

Amb caràcter general les relacions entre INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents al lloc Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Santa Coloma de Farners (Girona) per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

 

Acceptació de l'usuari

 

 

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització del lloc web que INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del lloc web.

 

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb INFORMATICA LA SELVA, S.L.U..

 

L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se d’utilitzar el lloc web.

 

Accés al lloc web

 

L'accés al lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis i activitats poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei o activitat.

 

En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis o activitats, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat https://www.informaticalaselva.com/politica-de-privacitat.  

 

 

Contingut i ús

 

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

 

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., al lloc web o als seus continguts.

 

El titular del lloc web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts del lloc web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no concedeix cap llicència o autorització d'ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U..

 

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzats prèviament per part de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 

 

Responsabilitat i garanties

 

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

 

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

 

 

  • L'absència d'errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

 

 

  • L'absència de virus i/o altres components nocius.

 

 

  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U..

 

 

  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el lloc web. En conseqüència, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present avís legal ni que l'ús del lloc web es realitzi de forma diligent.

 

 

  • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet. Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

 

 

  • La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

 

 

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

 

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

 

 

Cookies

 

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el mateix terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l'usuari.

 

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://www.informaticalaselva.com/politica-de-cookies i https://www.pictr3s.cat/politica-de-cookies.  

 

Enllaços (links)

 

 

La presència d'enllaços (links) als llocs web de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. https://www.informaticalaselva.com i https://www.pictr3s.cat,  cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

 

En el cas de que a altres llocs webs s'estableixin enllaços als llocs web de INFORMATICA LA SELVA, S.L.U., no s'entendrà que INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l'enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

 

 

Modificació de les condicions

 

INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. es reserva expressament el dret a modi car unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.

Protecció de dades

Quan precisem obtenir informació per la seva banda , sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades , del qual és responsable EL RESPONSABLE DE LA WEB . Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol · licitats , amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades  i la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic .

EL RESPONSABLE DE LA WEB es compromet a no cedir , vendre , ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, salvat per obligació legal.

Exercici dels seus drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INFORMATICA LA SELVA, S.L.U.   estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INFORMATICA LA SELVA, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: info@informaticalaselva.com

-En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

EL RESPONSABLE DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable . No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics , documents electrònics o fitxers de l’usuari .

EL RESPONSABLE DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis del lloc web . Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari . L’usuari té la possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o es adverteixi de la mateixa .

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat , EL RESPONSABLE DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari .

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III , article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Consentiment comunicacions comercials

Dono el meu consentiment per rebre comunicacions comercials posteriors d'INFORMATICA LA SELVA, SLU, per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI / CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a l'adreça info@informaticalaselva.com, indicant la paraula BAIXA.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot saber més sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top